photo (16)Wavefront Lasik

Bij de Wavefront lasik gestuurde Lasik (Wavefront Lasik) wordt vóór het eigenlijke ‘laseren’ een individuele scan van de ogen gemaakt. Met behulp van deze scan kunnen ook afwijkingen van een hoge orde gelokaliseerd en vervolgens gecorrigeerd worden. Afwijkingen van een hoge orde (higher order aberrations) kunnen met de standaardprocedures die een opticien of oogarts uitvoert niet herkend worden. Ze leiden tot optische symptomen als halo’s, schitteringen en een beperkter nachtzicht. Wavefront-Lasik wordt ook wel Aberrometer-Lasik genoemd.

 

Stap 1: De Wavefront-analyse

Voordat men met behulp van de Excimer-laser de bijziendheid, verziendheid of cilindrische afwijking corrigeert, wordt er een genetische ‘vingerafdruk’ van het oog gemaakt. Hiervoor zorgt men dat een lichtstraal op het netvlies van het oog valt.

Het licht dat vervolgens door de lens, de pupil en het hoornvlies wordt teruggekaatst, wordt geregistreerd door een sensor die op 250 verschillende punten de onregelmatigheden van het gereflecteerde licht meet.

Op deze manier wordt een nauwkeurige, driedimensionale kaart van het hoornvlies gemaakt. Hierin worden de optische afwijkingen van het oog (hoge orde aberraties) precies afgebeeld. Met behulp van deze analyse kunnen de klachten over slecht zien tijdens de laserbehandeling nog nauwkeuriger en op maat gecorrigeerd worden.

Stap 2: Het maken van een opening in het hoornvlies (microkeratoom)

In aansluiting op de Wavescan wordt nu, net als bij de klassieke Lasik, een flapje losgesneden. Het oog van de patiënt wordt lokaal verdoofd, vervolgens kan de fixatiering voor de stabilisering op het oog gezet worden. Met het precisiemes (microkeratoom) wordt een kleine snee gemaakt. De bovenste laag van het hoornvlies (flapje) wordt met een precisie-instrument terug geklapt, zodat de laserbehandeling kan plaatsvinden. Als de fixatiering van het oog is weggehaald, kan de patiënt onder het laserapparaat gelegd worden.

Stap 3: Correctie van de afwijkingen in het oog (Excimer-laser)

De individuele gegevens van de Wavefront-gestuurde analyse worden vervolgens gebruikt voor de laserbehandeling. De chirurg voert de gegevens namelijk in de lasersoftware in en stelt aan de hand hiervan de Excimer-laser in. Bij de verwijdering van het weefsel houdt de laser nauwkeurig rekening met de gesteldheid van het hoornvlies. Bij de Wavefront-Lasik worden niet alleen afwijkingen van lage orde opgeheven, zoals bijziendheid, verziendheid of een cilindrische afwijking, maar ook afwijkingen van hoge orde. Dankzij de Wavefront-analyse kan met de Excimer-laser het hoornvlies precies op maat gemodelleerd worden.

Stap 4: Terugklappen van het flapje (hoornvliesdeksel)

Na de ooglaserbehandeling wordt het open oog met behulp van de flap ‘verbonden’. De bovenste laag van het hoornvlies, waarin aan het begin van de behandeling met behulp van de microkeratoom een opening is gemaakt. Wordt nu, na grondige reiniging en spoeling van het oog, als een ‘deur’ weer dichtgeklapt. De flap zuigt zich vanzelf vast en hecht zich aan het hoornvlies, zodat het oog beschermd is. De flap dient zelfs als een natuurlijk wondpleister voor het gelaserde oog. In de regel beschikt de patiënt na een Wavefront-Lasik binnen enkele uren over het volle gezichtsvermogen en kan dan zonder bril of contactlenzen zien.

Voordelen van de Wavefront – Lasik:

kan afwijkingen corrigeren die niet door een bril te corrigeren zijn
individuele Lasik-behandeling, afgestemd op het hoornvlies van de patiënt
correctie van afwijkingen van hoge orde: halo’s, schitteringen, contrastzicht en nachtzicht
beter zicht bij slecht licht
In principe heeft niet iedere patiënt een Wavefront-gestuurde Lasik nodig, omdat niet iedere patiënt afwijkingen van hoge orde (aberraties) heeft.

Wanneer wordt de Wavefront – lasik toegepast?

bijziendheid: tot ongeveer -10 dpt
verziendheid: tot ongeveer +6 dpt
cilindrische afwijking: tot ongeveer 6 dpt